Web oficial de l'Ajuntament de Tresserra (66300)

Salutació de l’alcalde

Benvinguts i benvingudes a la seu electrónica de la localitat de Tresserra.

Tresserra es un municipi situat a les rodalies de la ciutat de Perpinyà que ha experimentat un augment considerable de la seva població des de l’any 2008.

Es llavors quan s’hem va fer evident administrar la comuna, tenint en compte les expectatives de tots, els nouvinguts i els natius.

Per tant, en les projeccions que entreprenc junt amb el meu equip, em sento especialment compromès en preservar l’ànima rural de Tresserra amb una perspectiva visionària i moderna.

El desenvolupament econòmic, el manteniment d’un negoci local, el suport a la nostra agricultura i a l’artesania, a les activitats mèdiques i paramèdiques també son les meves prioritats.

Finalment, el meu rol és igualment lluitar per a la realització de projectes innovadors i creadors de treball, l’implantació d’un programa pilot que combina la viticultura i les energies renovables (projecte agri-voltaic) i la creació d’una zona logística.

Espero que aquesta seu electrònica li ofereix totes les característiques que li permeten conèixer-nos millor, accedir periòdicament a la informació de l’activitat comunal, entreprendre tots els tràmits, participar a la vida econòmica i social de la comuna…

Tresserrament seu,

Jean AMOUROUX

El alcalde

A Una // notícies de la localitat

Diari // pròxims esdeveniments